Inte göra vid variatorjustering

inte göra vid variatorjustering