Facebook Inte göra vid variatorjustering

att inte göra vid variatorjustering