c/o Kristofer Nilsson, Knaftvägen 82 C, 92134, Lycksele, SWEDEN
070-5568634

How-to: Justera Fjädring Snöskoter

Justera Fjädringen Rätt på Din Snöskoter

justera fjädring snöskoter

Oavsett hur du använder din snöskoter är fjädringen en stor del av upplevelsen. Har du kvar något av din rygg eller känns de knappt som du kört alls vid slutet av dagen?! 😁 Att justera fjädring i boggi eller framvagn kan vara nödvändigt av många orsaker. Fabriksinställningen ska fungera för den genomsnittliga föraren. Men om förarvikten ligger utanför de området eller om du upplever dålig väghållning eller komfort, är de ofta nödvändigt att justera fjädringen.

Justera Fjädring efter Förarvikt

Snöskoters höjd är vad du ska fokusera först på. Alltså att fjädringen är inställd för din förarvikt (inkl. utrustning). Fel höjd kan orsaka en mängd problem. Dålig känsla som överdriven spårkänslighet, tungstyrd, dålig komfort, kränger för mycket, för mycket viktförskjutning och allmänt dålig stabilitet. Därefter kan du använda klickerjusteringen på stötdämparna för att uppnå rätt känsla i fjädringen och när förhållanden förändras.

Prenumerera på vårt MailChimp nyhetsbrev för tips om skoteroptimering, how-to´s, nyheter och erbjudanden direkt till din inkorg:

 Rätt Balans

justera fjädring snöskoter

På dagens snöskotrar påverkar och länkar framfjädringen med justeringar som görs i boggifjädringen och tvärtom. Alltså om du justerar framvagnen överför de energi till boggin. T.ex om du spänner framfjädrarna får du lägre höjd bak i boggin. Släpper du ner framvagnen släpper boggin ut mer. Prova att lyft skotern fram ser du direkt effekten bak.

Tänkte gå igenom en guide från Snowgoer [How To: Adjusting Snowmobile Suspension For Sharper Handling, Better Ride] om hur du ställer in skoterns höjd på rätt sätt. Ta dig tid att ställa in höjden korrekt för att undvika många problem med dålig väghållning och komfort.

Som Snowgoer poängterar, kan problem med väghållningen orsakas av utslitna, krokiga och lösa delar i fjädringen. Service och underhåll är viktigt, ta dig därför alltid tid att gå igenom boggi och framvagn med fettsprutan. Smörj och kontrollera bussningar, länkarmar och annat som behöver bytas. Gör de till en del av servicen inför säsongen.

Steg 1: Ställ in Fjäderspänning

Börja med att kontrollera fjäderspänningen. Alltså skillnaden mellan fjäderns installerade längd och den fria obelastade längden. Lyft därefter upp skotern så att stötdämparna och fjädrarna är obelastade. Kontrollera centrum och framvagnens fjädrar. Ställ in fjäderspänning i standardläge enligt instruktionsboken. Hittar du inte standardläge ställ in en förspänning på 5-10mm. De är tillräckligt för att hålla fjädern på plats med stötdämparen helt obelastad. På vissa modeller ställer vi fjäderspänningen på “0” för att uppnå bra komfort över små gupp.

När du ställer in fjäderspänningen finns ofta ett mått för max spänning. Alltså hur mycket du kan dra ihop fjädern. Att dra ihop fjädern till gängorna är slut är ofta för mycket. Står i instruktionsboken och är viktigt att tänka på när du spänner fjädern.

Steg 2: Kontrollera Balataremmen

Ställ därefter skotern på ett plant underlag utan några dolly hjul under skidor eller matta. Ställ in kopplingssystemet (om du har) i ett okopplad neutralt läge.

Steg 3: Kontrollera Viktfördelningen

Ta sedan ett steg bak och kontrollera att boggiskenorna ligger rakt efter marken. Då säkerställer du att vikten är rätt fördelad mellan fram och bak. Om främre delen av boggiskenan är högre och ej har kontakt med marken, betyder de att du ska släppa ut balataremmen. Om bakre delen av boggiskenorna ej har kontakt kan de vara för lite förspänning i framvagnen. Vilket gör att den sätter ihop för mycket fram.

Steg 4: Kontrollera Framvagnens Set-in

Set-in eller “sag” är hur mycket fjädringen sätter ihop utan förare på skotern. Vad som är rätt beror på vilken skotermodell, men runt 20% brukar vara rätt. Hur du ska mäta beror på typ av chassi och design. Du kan kontrollera set-in på följande sätt;

  1. Lyft skotern fram i bågen tills framfjädringen är fullt utsläppt, men lyft inte skotern så att den lättar från marken.
  2. Mät avstånden från bågen till marken (A).
  3. Släpp sedan ner fronten igen och tryck ner för att trycka ihop framvagnen. Släpp sedan och låt den fjädra upp av sin egen vikt. Mät avstånden från bågen igen ner till marken (B).
  4. Dra av mått B från mått A. Skillnaden (A – B = set-in) ska då vara 20% eller de som rekommenderas för din skoter. Stämmer de inte justera fjäderspänning.

Steg 5: Ställ in Boggins Fria Höjd

Lyft upp skotern helt bak och sätt ner den försiktigt, låt boggin trycka ihop och sätta in av egen vikt. Finns inget speciellt mått eller sätt att mäta en korrekt fri höjd på boggin. Friktion spelar en avgörande roll och är anledningen till varför boggin inte svarar direkt du trycker ner den. Boggin ska inte heller gå upp till fullt utfjädrat läge när du släpper. Istället för att mäta höjden kan man läsa av boggins kopplingsfunktion för den fria höjden.

Steg 6: Ställ in Boggiens Belastade Höjd

Belastad höjd eller `race sag´ är hur mycket boggin sätter ihop när du sitter på skotern med full utrustning. Sätt dig först på skotern och kontrollera att boggins kopplingsfunktion är centrerad. Läget mellan helt utfjädrad och den punkt boggin känns hårdare när du trycker ihop den. Du justerar boggins fjädrar bak för rätt höjd. Med rätt höjd inställ känns bakre delen av skotern rätt balanserad med framvagnen.

En del boggiesystem har en rekommenderat `race sag´ från tillverkaren. Brukar stå i instruktionsboken eller manual för fjädringsjustering.

Videotips: Fjädringsjustering på Snöskoter från SnowTrax Television.

 Tips för felsökning

Här finns förslag på lösningar om du upplever dålig komfort eller väghållning. När du justerar fjädringen, gör små förändringar och bara en justering i taget. Ofta räcker de inte med en förändring för att lösa ett problem, utan flera små justeringar krävs för att uppnå bästa resultat. Fjädringsjustering är ofta en kompromiss. Exempelvis en skoter som är inställd för max viktförskjutning för bästa acceleration kommer inte fungerar optimalt efter kurviga leder. Den kommer att understyra när du kör fort genom kurvorna.

Att tänka på; väghållning på en snöskoter som flyger fram efter leden kontrolleras mest av inställning på framvagnen, centrum stötdämparen och balataremmarna. Snöskoterns komfort avgörs till stor del av bakre stötdämparen. Många problem nedan kan orsakas av att balansen och rätt höjd på snöskotern inte är injusterad.

Felsökningsguide Justera Fjädring Snöskoter

Problem Lösning
Framvagnen jagar spår hela tiden när du kör rakt fram och är tungstyrd

För mycket vikt på skidorna. Ofta får man problemet efter justering i boggin, eftersom t.ex hårdare fjäderspänning bak kommer att överföra vikt till framvagnen. Prova släpp ut balataremmen eller öka förspänningen på centrumfjädern (för mycket förspänning kan ge dåligt komfort).

Andra möjliga lösningar – reducera fjäderspänningen på bakre stötdämparen. Reducera fjäderspänning på fram stötdämparna. Kan även orsakas om du har för mycket koromant i styrstålen. Styrstål med dubbelstål är även en lösning för att få framvagnen “lugnare”. I vissa fall kan även mera fjäderspänning bak vara en lösning genom att höja boggin från kopplingsstoppen vilket reducerar vikten på skidorna.

Skotern understyrd vid kurvtagning Justera för mera vikt på skidorna. Minska fjäderspänningen på centrum stötdämparen. Korta balataremmen. Öka fjäderspänningen på fram stötdämparna. Kontrollera även att du har koromant kvar på styrstålen. Vid dubbad matta är de ett tecken på att du behöver styrstål med mera koromant.
Skoter går upp på en skida vid kurvtagning Testa att sänka skotern fram för att få tyngdpunkten lägre. Dom flesta situationer när skotern tippar upp kan orsakas av att du spänt fjädrar för att motverkar genomslag. Reducera fjäderspänningen fram. Ett känt problem på tidiga Yamaha 4T där man installerade kraftigare krängningshämmare för bättre väghållning.
Framvagnen bottnat för lätt För lite fjäderspänning fram, klickjustering för kompression ställt för lågt eller stötdämpare som är i behov av service. Öka förspänningen, montera hårdare fjädrar, justera för mer kompression eller renovera stötdämparna.
Dålig komfort i framvagnen över små gupp För mycket fjäderspänning, för hårda fjädrar eller oljan är kontaminerad i stötdämparna. Kontrollera och minska förspänningen, montera mjukare fjädrar eller renovera stötdämparna. Kalibrera om stötdämparen.
Framvagn som studsar över guppen Stötdämpare som är helt slut. Renovera stötdämparna eller om dom inte går att renovera ersätt med nya.
Vid lyft bak fjädrar boggin ut för lätt och sätter ihop för mycket En av dom vanligaste orsakerna till att boggin sätter ihop för mycket är baserat på geometrin. T.ex att balataremmen är ihopdragen eller att skotern ej står plant. Du kan tro att stötdämparen havererat vilket ofta inte är fallet (även om en ny stötdämpare skulle göra skillnad). Problemet är vanligtvis att höjden inte är rätt justerad från början.
Boggin bottnar för lätt För lite fjäderspänning bak, klickjustering för kompression ställt för lågt eller stötdämpare som är i behov av service. Öka förspänningen, montera hårdare fjädrar, justera för mer kompression eller renovera stötdämparna.
Boggin studsar över gupp, känns som bara en fjäder Stötdämpare som är helt slut eller nitrogen har läkt ut och/eller den är tom på olja. Renovera stötdämparen eller ersätt med ny.
Dålig komfort i boggin över små gupp.

För mycket fjäderspänning på centrum och/eller bakre stötdämparen, för hård klickerjustering på returdämpning, kontaminerad olja i stötdämparen, krokiga stag eller annat skadat i boggin eller kopplad boggin som är felinställd.

Prova först att minska fjäderspänning på stötdämparen eller montera mjukare fjäder. Renovera stötdämparen. Kontrollera och smörj boggi. Justera höjden på boggin rätt efter aktuell förarvikt för att kopplingsfunktionen ska fungera korrekt. En boggi där man ställt fjädern för mjukt kan koppla direkt man sitter på skotern, vilket ger dålig komfort.

Stötdämparna

Skoterns stötdämpare absorberar energin från guppen och har beroende på typ, justeringsmöjligheter för att anpassas till förare och körstil. I instruktionsboken hittar du beskrivet i detalj hur stötdämparna som sitter på din modell fungerar. En tumregel vid justering är att fjädrarna avgör höjden på skotern och stötdämparna hur den beter sig över guppen.

Moderna chassin av rider forward typ gör att centrum stötdämparen tar emot mycket smällar från guppen. Avgör även fäste och viktförskjutning. Framvagnens stötdämpare avgör hur skotern kränger och är viktiga att ställa in rätt för lössnö och skråkörning.

Justering

Dom enklaste stötdämparna har inga justeringsmöjligheter förutom fjädern. Men har du dyrare stötdämpare finns ofta klickjustering för kompression. Exempelvis bakre SOQI stötdämparen på Yamaha Nytro XTX. Justeringen påverkar mest lågfart och komforten över små gupp.

Mera avancerade stötdämpare har justering för kompression och retur i både hög och lågfart. Yamaha Nytro RTX SE, SR Viper RTX är exempel på modeller med stötdämpare av den typen. Högfart är när stötdämparen komprimeras med hög hastighet, t.ex när du kör ner i ett större gupp i hög hastighet. Högfarts dämpningen kan justeras för att motverka genomslag. Lågfart är en justering när stötdämparen komprimeras med lägre hastighet. Använd den för att justera in bra komfort över små gupp eller för att påverka väghållningen.

justera fjädring qs3

För att göra justeringen enklare för användaren har Fox deras QS3 system. Där har du 3st lägen – Hard, Medium och Soft att välja mellan. Finns även elektronisk justering på dom mera påkostade stötdämparna. Exempelvis Yamaha IQS på Sidewinder LTX för att kunna justera dämpningen från styret. Äldre Apex med Öhlins har även en liknande funktion.

Videotips: Maxsled.com beskriver inställning av fjädring på en Yamaha Nytro.

Omshimsning

När de inte räcker med klickerjustering kan en omkalibrering av stötdämparen vara nödvändigt. Genom att modifiera shimsstacken går de att modifiera kompression och returdämpning. Många skoterägare upplever på vissa modeller att stötdämparna känns hård över smågupp i låg hastighet, men fortfarande bottnar för lätt i hög hastighet och i g-gupp. Genom en omshimsning kan man modifiera och förbättra upplevelsen bakom styret.

Du kan läsa angående omshimsning till Yamaha modeller här [Stötdämpare Renovering & Service].

Renovering

En viktigt del som tyvärr alltför många skoterägare glömmer bort är att renovera stötdämparna. Oljan bryts ner med tiden av föroreningar och kondens och måste fräschas upp inom vissa intervaller för att göra sitt jobb. Dom flesta nyare skotermodeller har stötdämpare som är renoveringsbara.

Här kan du läsa vilka intervaller jag rekommenderar för renovering [Renovering Stötdämpare].

Slutsats

Upplever du problem med fjädringen och stötdämparna på din skoter? Följ guiden ovan för att först av allt ställa in fjädringen i ett neutralt läge för din förarvikt. Finjustera därefter för att uppnå dom egenskaper du önskar. Slutligen glöm inte bort att renovera stötdämparna för att säkerställa bästa prestanda.

Är de några frågor gällande att ställa in fjädringen på din skoter eller stötdämpare, tveka inte att skriva en rad nedan 🙂

Lycka till!

Källa till artikeln [How To: Adjusting Snowmobile Suspension For Sharper Handling, Better Ride].

Relaterade Inlägg

Lämna ett svar


Denna webbplats använder Akismet för att minska skräppost. Lär dig hur din kommentardata bearbetas.

shares