mikuni pilotmunstycke

mikuni förgasar munstycke lågfart